Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego dwr.com.pl

 

Szanowni Klienci! Przygotowaliśmy dla Państwa Regulamin Korzystania ze Sklepu Internetowego dwr.com.pl zwany dalej „Regulaminem”, dzięki któremu uzyskają Państwo niezbędne informacje dotyczące m.in. zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego, zasad świadczenia Usług przez Sprzedawcę oraz zasad składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym. Do powyższego regulaminu dołączony został załącznik w postaci "Polityki Prywatności", która zawiera informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w Sklepie Internetowym dwr.com.pl, których podstawą jest Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

§1. SŁOWNIK POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

W Regulaminie użyto poniższych pojęć, które należy rozumieć w następujący sposób:

a) Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

b) Adres poczty elektronicznej – adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego, tj. biuro@dwr.com.pl

c) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.

d) Koszyk – udostępniona dla Klienta w ramach infrastruktury informatycznej przestrzeń Sklepu Internetowego, w której Klient ma możliwość gromadzić niezbędne informacje na temat prowadzonych przez siebie w danej chwili zakupów oraz szczegółów składanego Zamówienia.

e) Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta wprowadzony w toku wypełniania Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierająca określoną informację.

f) Produkt - dostępna w ofercie Sklepu Internetowego rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

g) Sklep Internetowy – Sklep prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Klienci za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną), w ramach infrastruktury informatycznej Sprzedawcy mogą dokonywać zakupów Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.

h) SprzedawcaGrupa DWR Marcin Holewik, Paweł Juroszek, Mateusz Margalski Spółka cywilna, plac Kasprowicza 5, 40-749 Katowice, NIP 6342835343, tel.: 32 729 82 10, e-mail: biuro@dwr.com.pl

i) Umowa Sprzedaży – umowa zawierana drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, której przedmiotem jest zakup Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.

j) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, w którym Klient z wykorzystaniem formularza Zamówienia precyzuje jego szczegóły.

 

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klienta w wyniku korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

2. W celu uzyskania informacji związanych z ochroną danych osobowych stosowanych przez Sprzedawcę zapraszamy do zapoznania się z "Polityką Prywatności" stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Sprzedawca informuje Klienta o cenach poszczególnych Produktów, wyrażając je w złotych polskich, zarówno w postaci cen netto jak i cen brutto, tj. zawierających już podatek VAT.

4. Momentem zawarcia Umowy Sprzedaży jest moment kliknięcia przycisku "Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty".

5. W celu korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia Zamówienia,

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c) włączona obsługa plików cookies.

 

§3. KONTO KLIENTA

1. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe po wcześniejszej rejestracji i utworzeniu Konta Klienta jak również bez obowiązku rejestracji (opcja "Kupuję bez rejestracji").

2. Wygodne dokonywanie zakupów zapewnia bezpłatne Konto Klienta, które można utworzyć w ramach infrastruktury informatycznej Sklepu Internetowego.

3. Rejestracji Konta Klienta dokonać można zarówno z poziomu podstron Sklepu Internetowego klikając w przycisk "Zarejestruj mnie" dostępnego w prawym górnym rogu podstrony jak również z poziomu formularza zamówienia klikając w przycisk "Chcę się zarejestrować".

4. Po kliknięciu w przycisk, o którym mowa w pkt. 3 powyżej uruchomiony zostanie formularz rejestracji. W ramach tego formularza Klient zostanie poproszony o wprowadzenie swoich danych osobowych oraz złożenie oświadczeń woli poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji.

5. W celu świadczenia na rzecz Klienta usług prowadzenia Konta Klienta oraz zawierania Umów Sprzedaży po uzupełnieniu danych należy złożyć wymagane oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ewentualne inne dodatkowe oświadczenia wskazane przez Sprzedawcę.

6. Po wypełnieniu danych niezbędnych do rejestracji i złożeniu odpowiednich oświadczeń należy kliknąć przycisk "Zarejestruj się".

7. Z chwilą kliknięcia przycisku, o którym mowa powyżej w pkt. 6 zostaje zawarta drogą elektroniczną umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta.

 

§4. SKŁADNIE ZAMÓWIEŃ

1. Aby zakupić Produkt dostępny w ofercie Sklepu Internetowego należy złożyć Zamówienie. Klient ma możliwość wyboru interesującego go Produktu z oferty Sprzedawcy określając jego liczbę oraz ewentualną specyfikację, a następnie dodać wskazany Produkt do koszyka klikając w przycisk "Dodaj do koszyka".

2. Po wyborze do Koszyka wszystkich interesujących Klienta Produktów Klient może zakończyć zakupy wchodząc do Koszyka. Koszyk zgodnie z definicją jest przestrzenią Sklepu Internetowego przygotowaną dla Klienta, która pozwala przy pomocy interaktywnego formularza na:

a) sprawdzenie nazwy zamawianych produktów,

b) sprawdzenie specyfikacji zamawianych produktów,

c) sprawdzenie ilości zamawianych produktów,

d) sprawdzenie jednostkowej oraz zsumowanej ceny zamawianych produktów wraz z wysyłką,

e) dodanie kolejnych Produktów do koszyka,

f) zapisanie koszyka,

g) wybór rodzaju wysyłki,

h) wybór rodzaju płatności,

i) wprowadzenia kodów kuponu.

3. Po uzupełnieniu i sprawdzeniu informacji o Zamówieniu Klienta w celu finalizacji Zamówienia należy kliknąć przycisk "Do kasy", który przekieruje Klienta do zakładki adresu dostawy.

4. Ostateczne potwierdzenie złożenia Zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku "Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty".

5. Potwierdzeniem złożenia Zamówienia jest Powiadomienie, w którym Sprzedawca informuje Klienta o szczegółach Zamówienia oraz o statusie płatności.

6. Z chwilą kliknięcia przycisku "Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty" pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

7. Akceptując Regulamin Klient dokonujący Zamówienia oferowanych Produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119). Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

 

§5. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

1. Klient ma możliwość wyboru formy płatności za zakupione Produkty. Płatność może zostać zrealizowana na jeden z poniższych sposobów:

a) płatność przy odbiorze osobistym (w siedzibie Sprzedawcy),

b) płatność poprzez system płatności internetowych Przelewy24,

c) płatność przelewem bankowym na konto Sprzedawcy,

d) płatność za pobraniem.

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności internetowej Przelewy24 Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

3. Klient ma możliwość wyboru formy dostawy zakupionych Produktów. Dostawa może zostać zrealizowana na jeden z poniższych sposobów:

a) Przesyłką Kurier GLS,

b) Przesyłką Pocztex Kurier48,

c) Przesyłką Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch,

d) Przesyłką Paczka w RUCHu,

e) Przesyłką Paczkomaty InPost.

4. Przy odbiorze przesyłki Klient jest proszony o dokładne sprawdzenie w obecności przewoźnika / spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego Produktu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy przyjąć przesyłkę i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia, sporządzić protokół szkody oraz udokumentować ewentualne uszkodzenia za pomocą zdjęć lub materiału video, kontaktując się następnie jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

§6. ZASADY REKLAMACJI I GWARANCJI

1. Sprzedawca względem Klienta odpowiada, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. Na podstawie art. 558 kc rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców.

2. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź dystrybutora.

3. W wypadku Produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest prezentowana na podstronie Sklepu Internetowego właściwej dla poszczególnego Produktu lub w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Produktu.

4. Każdy Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji korzystając z prawa rękojmi jak i praw wynikających z gwarancji. Sprzedawca zachęca do składania reklamacji za pośrednictwem "Formularza Reklamacji", stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i przesłania go na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie papierowej na adres:

Grupa DWR s.c.
ul. Kościuszki 61F
43-190 Mikołów

5. Przed złożeniem reklamacji i wysyłką Produktu Klient jest proszony o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości elektronicznej ze Sprzedawcą celem przyspieszenia postępowania reklamacyjnego

6. Korzystając z Formularza Reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady Produktu lub Usługi.

7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Kupującego żądania wymiany lub usunięcia wady albo obniżenia ceny.

8. Każdy Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.

 

§7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Każdy Klient zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli posiada status Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 30 dni od jej zawarcia lub otrzymania Produktu w zależności od tego, która z czynności nastąpiła później.

2. Każdy Klient zgodnie z art. 34 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli posiada status Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wypełnić "Formularz odstąpienia od umowy", będący załącznikiem nr 3 do Regulaminu oraz odesłać Produkt na adres:

Grupa DWR s.c.
ul. Kościuszki 61F
43-190 Mikołów

4. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość to Klient ponosi koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy.

5. Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy cena Produktu zostanie zwrócona Klientowi, podobnie jak koszt wysyłki Produktu poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy.

6. Zwrot kosztów, o których mowa powyżej w pkt. 5 nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy podany przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy.

 

§8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Sklep Internetowy oraz wszelkie materiały opublikowane w Sklepie Internetowym są unikalne. Układ treści zawarty na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.

2. Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Stronie Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

3. Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Stronie Internetowej Klienci nie nabywają żadnych praw, jak również nie uzyskują licencji do tych treści.

4. Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Stronie Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

 

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2. Każdy Klient posiadający status Konsumenta ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:

a) stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

b) powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

4. Niniejszy regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta Umowy sprzedaży.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 roku do odwołania.

 


 

Załącznik nr 1 do regulaminu korzystania ze sklepu internetowego dwr.com.pl

 

Polityka prywatności serwisu internetowego

 

§1. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w ramach niniejszej strony internetowej jest Grupa DWR Marcin Holewik, Paweł Juroszek, Mateusz Margalski tworzący wspólnie spółkę cywilną, plac Kasprowicza 5, 40-749 Katowice, NIP 6342835343, tel.: 32 729 82 10, e-mail: biuro@dwr.com.pl.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informacje niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie, brakiem możliwości kontaktu, brakiem możliwości realizacji usług lub brakiem możliwości otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.

4. Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

5. Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie mogą być wykorzystywane w celu:

a) zawarcia umowy sprzedaży na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),

b) w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d) w celu oferowania Ci bezpośrednio przez nas produktów i usług, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

e) w celu oferowania Ci bezpośrednio produktów i firm z nami współpracujących, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane identyfikacyjne, dane dotyczące zamieszkania i dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą.

7. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

a) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu,

b) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę.

8. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

c) zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

10. Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

§2. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,

b) do sprostowania (poprawiania swoich danych),

c) do usunięcia danych,
Ważne: Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli.

d) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
Ważne: Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

f) do przenoszenia danych,
Ważne: Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g) do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

h) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

§3. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1. Podczas korzystania z Serwisu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Administratora Serwisu dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:

a) nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu,

b) adres IP,

c) wersję oprogramowania przeglądarki,

d) system operacyjny komputera,

e) logi systemowe.

2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika takie jak:

a) imię i nazwisko lub nazwa firmy,

b) adres,

c) adres poczty elektronicznej,

d) numer telefonu kontaktowego.

 

§4. POWIADOMIENIA I PLIKI COOKIES

1. Właściciel Serwisu w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności podczas korzystania z Serwisu Internetowego oraz w procesie wypełniania formularzy w Serwisie Internetowym może wysyłać Powiadomienia dotyczące dokonywanych przez Użytkownika czynności.

2. Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Użytkownika. Użytkownik ma prawo odmówić ich przyjęcia, lecz może to wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych Usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do Serwisu Internetowego.

3. Pliki cookies są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu Internetowego. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4. Każda przeglądarka w inny sposób pozwala zarządzać ustawieniami cookies. Poniżej Administrator Serwisu przygotował interlinki z odpowiednimi instrukcjami. Wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz:

a) Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

b) Firefox- https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

c) Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955

d) Opera - http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

e) Safari - https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL

5. Każdy Użytkownik ma prawo kierować opinie, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres e-mail: biuro@dwr.com.pl.

   


  

Załącznik nr 2 do regulaminu sklepu internetowego dwr.com.pl

 

Formularz reklamacji produktu. [Pobierz]

  


   

Załącznik nr 3 do regulaminu sklepu internetowego dwr.com.pl

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. [Pobierz]